Hubyar Tekkesini özelleştirme davası sonuçlandı

Hubyar Tekkesini özelleştirme davası sonuçlandı

Tokat Almus Hubyar Köyünde bulunan ve Hubyar Ocağının merkezi olan Hubyar Sultan Dergahının Türbe ve müştemilatlarıyla kapladığı alanın tapusunu özel mülk haline dönüştürmek amacıyla açılan dava sonuçlandı.

Türbenin bakıcılığını yürüten Mustafa Temel ve ailesi tarafından Hubyar Köyü Tüzel kişiliği aleyhine 19.01.2006 tarihinde açtıkları dava 10 yıl 9 ay sonra kesinleşerek bitti.

Önce Tokat Kadastro mahkemesi, arkasından da Yargıtay, Mustafa Temel’in Türbe ve müştemilatlarının şahsına tapu edilmesi yönündeki talebini reddederek tapunun Hubyar Köyü tüzel kişiliği adına tescilini onaylamıştır.

Bu kararla birlikte 14.11.2016 tarihinde Hubyar Köyü Muhtarı ve Hubyar Kültür Vakfı yöneticileri tapuyu teslim aldılar.

Bu dava sıradan bir tapu davası değil aynı zamanda 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler kanunun oluşturduğu bir sorun olarak karşımızda dururken diğer taraftan da bir Alevi inanç merkezinin özelleştirilmeye çalışılması ile ilgili bir davaydı.

Dava Alevi kamuoyundan yakından takip edildi, zira özel mülkiyet olması halinde birçok Alevi inanç merkezine emsal teşkil edecek nitelik taşıyacaktı.

Ne var ki Hubyar Köyü Muhtarlığı nezdinde yürütülen bu mücadeleye büyük çoğunluk Hubyarlılar ve Hubyar Ocağı mensupları destek oldular ve böyle bir fecaat engellenmiş, bir yanlıştan dönülmüş oldu.

Bu sonuç özelde Hubyar Ocağı mensuplarına genelde ise tüm Alevi Camiasına ve ayrıca Alevi olmayıp ta Hubyar Sultan’a değer veren Tüm Hubyar yaren yoldaşlarına, gönüldaşların hayırlı olsun.

Bundan sonra yapılması gereken, Hubyar Sultan Tekkesinin Hubyar Ocağının merkezi, bir Alevi inanç merkezi olacak şekilde düzenlenmesidir.

Öncelikle Türbenin tamir ve bakımın yapılması, Türbenin anıtsal eser taşıyan özelliğinin çıkartılması, yalıtım vb şekilde korumaya alınması, çevresinde bulunan müştemilatlarının bir Dergah yapılanmasına uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek, misafirhane, sağlık ocağı, idari bölüm, kurban hizmetlerinin yürütüleceği alan lokma yeme yerleri v.b şekilde yerlerin yapılacağı/ rehabilite edileceği bir konuma getirilmelidir.

Bundan sonraki sürerç Hubyar Tekkesinin bir taraftan geleneksel, inançsal konumuna uygun diğer taraftan da günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir bir bütünselliğe kavuşturulması olacaktır.

Hubyar Ocağı mensupları ve Hubyarlı Sıraç Alevileri tarihi içerisindeki özel ve özgün konumuyla öne çıkmış bir topluluk olup bundan sonra yapacakları da tüm Alevi Ocaklarına örnek teşkil edecek şekilde olacaktır.

Hızır yoldaşımız, Hubyar Sultan yardımcımız olsun.

Aşk ile

Ali Kenanoğlu

15.11.2016

———————————————————————————–

Konuya ilişkin Hubyar Kültür Vakfı’nın açıklaması;

HUBYAR TEKKESİNİN TAPUSUNU TESLİM ALDIK

Hubyar Sultan Tekkesi ile ilgili olarak Mustafa Temel tarafından Tekke ve müştemilatlarının tapusunu şahsına almak üzere 2006 yılında açtığı dava yerel mahkemenin red kararı vermesi ve sonrasında da 12.10.2016 tarihinde yargıtayca bu red karararının onaylanmasıyla kesin olarak sonuçlanmıştı.

Dava sonucunun Almus Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne tabliği ile birlikte Hubyar Köyü Muhtarı ve Hubyar Kültür Vakfı yöneticileri tapuyu teslim aldılar.

Mahkeme kararı sonucunda teslim alınan tapu 128 ada 7 parsel ve 128 ada 8 parsel olmak üzere iki adet tapudur.

Bu tapulardan 128 ada 7 parsel; Hubyar Sultan Türbesi, Cemevi, Kurban kesim yeri ve hasılhanesi, mutfak, çilehane, mezarlık ve arsalarından oluşan toplam 1 310,24.-m2 lik bir alandır.

128 ada 8 parsel ise; Ahşap ev ve arsasından oluşan toplamda 238,86.- m2 lik bir alandır.

Toplamda 1 549,10 m2 alana sahip olan yer Hubyar Sultan Tekkesinin Türbe ve müştemilatı olan yapılardan oluşan bir alandır.

Hubyar Vakfı