“Gizli Kameralı Gişelerle Sürücülere Tuzak Mı Kuruluyor?”

İstanbul’da otoyol ve köprülerde bulunan kameralı gizli turnikesiz gişelerle sürücülerden ücret alındığı iddiaları kamuoyunda tartışılmaktadır. Kamuoyunda gerçekleşen tartışmalarda, kameralı gizli gişelerden geçen sürücülerden bilinen/görünen turnikeli gişelerin aksine farkında olmadan ücret alındığı iddia edilmektedir. 

Yine iddialara göre, turnikeli gişeleri işleten kamu özel işletme şirketleri, elden yapılan nakit ödemelerin yanı sıra sürücülerin banka kartı veya kredi kartından da yol geçiş ücretini ikinci defa aldığı da dile getirilmektedir. 

İddialardan hareketle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN’ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırlayan Kenanoğlu, iddiaların doğru olup olmadığını ve doğru olmasından hareketle 3 farklı soru sordu.

İddialar doğruysa, İstanbul ve Türkiye sınırları içerisinde kaç tane gizli gişe olduğunu soran Kenanoğlu; yine, sürücülerin bu duruma ilişkin önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediğini sordu.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

İstanbul’da bulunan otoyol ve köprülerde turnikeli gişelerin yanı sıra kameralı gizli gişelerin bulunduğu; bu (gizli) gişelerin bulunduğu köprü ve otoyolları kullanan vatandaşların habersiz bir şekilde ücret ödedikleri iddia edilmektedir.

Yine, iddialara göre, bu gizli/tuzak gişelerin en yaygın olduğu yerler ise bağlantı yolları. Bağlantı yollarını kullanan sürücülerden bu kullanım karşılığında farkında olmadan 8-9 TL bedelinde bir kullanım ücreti alınmaktadır.

Ayrıca, turnikeli gişelerde bakiye yetersizliği sebebiyle elden yapılan ödemelere ek olarak Kamu Özel İşbirliği şirketlerinin plakanın ait olduğu sürücülerin banka kartı veya kredi kartından aynı ücreti ikinci defa alıyor olmaları da dikkat çeken iddialar arasında yer almaktadır.

Tüm bunlar ışığında;

  • Bahse konu iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa;
    • Sürücüler bahse konu gizli gişeler hakkında bilgilendirilmişler midir? Bilgilendirme yapılmadıysa, turnikesiz gizli gişelerle sürücülere tuzak mı kurulmuştur?
    • İstanbul ve ek olarak Türkiye sınırları içerisinde hangi noktalarda gizli turnikesiz gişe bulunmaktadır? Bu gişelerin toplam sayısı kaçtır?
    • Gişelerde ödenen nakit ücrete ek olarak sürücülerin banka kartı veya kredi kartından aynı ücretin tekrar/ikinci kez çekildiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda bakanlığınıza iletilen şikayetlerden hareketle sürücülerden aynı ücreti iki defa alan gişe işletmecisi Kamu Özel İşbirliği şirketleri hakkında herhangi bir işlemde bulunulmuş mudur?