Category: Yazılar

Ali Kenanoğlu tarafından yazılmış yazılar

Diyaneti savunmak

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı ve yapmış olduğu görüşmenin bir kısmı basına yansıdı. Bu görüşmenin basına yansıyan kısmından elde ettiğimiz bilgilere göre; Doğan Demir…

Alevilerin İslam’ı

Alevilerin İslam’ı Bu tebliğ Süleyman Demirel Üniversitesi – İlahiyat Fakültesinin 29-30 Mayıs 2009 tarihlerinde yapmış olduğu ”Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı” başlıklı toplantısında sunulmuştur. Alevilik, kimine göre Hz. Muhammed’ in Hakka Yürümesinden sonra yaşanan ayrışmalardan oluşmuştur….

Alevileri kim temsil ediyor

Alevileri kimlerin temsil ettiği, Alevi kurumlarının Alevileri ve Aleviliği temsil edip etmediği konusu zaman zaman özellikle de seçimler sürecinde çokça tartışılan konulardan birisidir. Bu temsiliyet meselesinde Alevi kurumlarını boşa düşürmek isteyenlerin sıkça başvurduğu gerekçe Alevi…

Eğitimde hak ihlalleri çalıştayı

12-13-14 Şubat tarihlerinde, Tarih Vakfının bir projesi olan eğitimde ayrımcılığı izleme çalışmasıyla ile ilgili bir çalıştay için Diyarbakır’daydık. Proje kapsamında T.C. devletinin yok saydığı, imha, inkar ve asimile etmek için tüm gücünü kullandığı toplumsal kesimlerin…

Aleviler ve laiklik

Aleviler ve Laiklik / Ali Kenanoğlu – Evrensel Gazetesi Alevilere inançsal olarak en çok dillendirdikleri Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması ama ülkede İslami muhafazakar bir idari yapının olması; diğer taraftan da Cemevlerinin hiçbir statüsünün kabul edilmediği…

Alevilerin korku barajı

Seçimler sürecine girilmesiyle birlikte her toplumsal kesimde gündem seçimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Alevi kurumları, aktivistleri de yoğun bir şekilde seçimler süreciyle haşır neşir oluyorlar. AKP gibi muhafazakar bir iktidarın dindar nesil hedefleri üzerinden yürüttüğü siyaset…

ali kenanoğlu

Kimlik siyaseti fobisi

Kimlikler üzerinden siyaset yapılması hep eleştirilen bir siyaset tarzı oldu, bu siyaset tarzının insanları ayrıştırdığı, böldüğü, kutuplara ayırdığı söylendi hep. Hani haksız da değiller bunu söyleyenler. Ancak işin ilginç tarafı ise kimlik siyasetini yapmayıp Türkiye…

Din ve mizah

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in karikatüre konu olduğu her dönemde çok ciddi tartışmalar, tepkiler ve Charlie Hebdo saldırısında olduğu gibi katliamlar ve/veya katliam fetvalarına rastlanabiliyor. Konu her boyutuyla ele alınadursun, ben de bu vesile ile din…

AKP’nin HDP telaşı

Bu hafta Deniz Naki, Ahmet Karataş ve Ali Öztunç’a yönelik hain faşist saldırılar gündemdeydi. Bu saldırılarla ilgili herkes bulunduğu cepheden bir şeyler söylerken Hükümet kanadı özellikle kendi sorumluluğunu görmezlikten gelip yine hedefine koyduğu HDP’ye ve…

Düşkünlüğü düşürenler!

Düşkünlüğü düşürenler! Ali Kenanoğlu Önüne gelenin bir başkasını düşkün ilan ettiği bir dönemde yaşar olduk. Kimisi işine gelmeyen bir yazı, açıklama gördüğü zaman hemen yazan kişiyi düşkün ilan ediyor, kimisi hoşuna gitmeyen bir projeyi kimisi…