Category: Hubyar-Sıraç

Hubyar Ocağı, Hubyar Sultan, Anşabacılılar, Sıraçlar ve Hubyar Köyü ile ilgli Ali Kenanoğlu’na ait araştırma yazıları

Hubyar Sultan’ın ordusunu doyurduğu Sultan Murat kim?

Hubyar Sultan’ın ordusunu doyurduğu Sultan Murat kim? Hubyar Ocağında anlatılan birçok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetler içerisinde Hubyar Sultan’ın küçün kazanında koca bir orduyu doyurduğuna yönelik rivayet önemli bir yer tutmaktadır. Hubyarlılar bu Ordunun Padişah Sultan…

Celali İsyan liderlerinden Hubyar Sultan

Osmanlı İmparatorluğuna karşı 16.yy başlarında başlayan, 17 yy da devam eden ve kesintisiz yüzeli yıl boyunca süren ayaklanmalara tarihte Celali İsyanları denmektedir. Türkçe’ye yerleşmiş olan “Celallenmek” deyimi de, Celali isyanlarının günümüze bıraktığı tanımlardandır. Top yekün…

Hubyar’ın sıfatları ve “Sultan” kavramı

Hubyar’ın sıfatları ve “Sultan” kavramı Hubyar Ocağının piri olan Hubyar’la ilgili elimizdeki Osmanlı Devlet arşivlerinde Yar Ahmet oğlu Hubyar’a “Derviş Hubyar”,[1] ismiyle hitap edilmektedir. Amasya Tarihi yazarı olan 1839 doğumlu Tarihçi Hüseyin Hüsameddin Yaşar’ın Amasya…

Hubyar Tekkesi davasını kim açtı, ne talep etti?

Davayı açan davacı Mustafa Temel ilk dava dilekçesini 19.01.2006 tarihinde Avukatı Sadık Doğru aracılığıyla Almus Asliye Hukuk Mahkemesine vererek dava sürecini başlatmış oldu. Önce Almus Asliye Hukuk Mahkemesinde daha sonra Almus Kadastro Mahkemesinde, Kadastro Mahkemelerinin…

Hubyar Sultan’ın üst soyu

Daha önce yayınladığımız belgelerde (  Hubyar Sultan’ın doğduğu köy ) Hubyar Sultan’ın bugün Tokat Almus Tozanlı vadisinde bulunan Değeryer köyünde doğup büyüdüğünü, dahası üst soyunun da bu köyden olduğunu yazmıştık. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde bulunan…

Hubyar Sultan’ın bilinmeyen iki kardeşi

Hubyar  Sultan’ın bilinmeyen iki kardeşi Elimizdeki belgelerden Hubyar Sultan’ın Hubyar Köyü Gürgençukuru mevkiine ( o zamanlar Değeryer köyü Gürgençukuru mevkii olarak geçmektedir.) 1533 – 1554 yılları arasında yerleştiğini bilmekteyiz. Söz konusu belgeleri “Hubyar Köyü ne…

Zola ne demektir, kimlere Zola denir?

Zola ne demektir, kimlere Zola denir? Zola, doğup büyüdüğüm Tokat Almus Hubyar Köyünde çocukluğumuzda sıkça kullandığımız isimlerden birisiydi. Etrafımızda yaşayan köylerdeki Sünnilere  “ZOLA” derdik.  O zamanlar Zola’nın ne anlama geldiğini bilmezdik çünkü bizim açımızdan durum…

Hubyar tarihine ışık tutmaya devam edeceğiz

Hubyar Kamuoyunun bilgisine Hubyar Sultan, Hubyar Ocağı ve Sıraçların tarihine ışık tutmaya devam edeceğiz. Alevilerin tarihi Ocakların tarihinden ibarettir, bu yüzden Hubyar Ocağı tarihi aynı zamanda Alevi tarihidir. Hubyar Ocağı ve de Sıraçların tarihi geçmişte…