Category: Hubyar-Sıraç

Hubyar Ocağı, Hubyar Sultan, Anşabacılılar, Sıraçlar ve Hubyar Köyü ile ilgli Ali Kenanoğlu’na ait araştırma yazıları

Hubyar Ocağındaki Şecere

Hubyar Ocağındaki Şecere[1] Alevi Ocaklarındaki Secereler yani soy kütükleri hayli tartışma konusu olan belgelerdendir.  Bazı Ocaklarda aile şeceresinin kimde olduğu o ailedeki hiyarerşiyi dahi belirlemektedir. Alevi Ocaklarındaki Şecereler “Seyyitlik” [2] amacıyla verilmiş şecerelerdir. Bu şecereler…

Anşa Bacı ve Veli Baba’ya atılan iftiralar

Anşa Bacı ve Veli Baba’ya atılan iftiralar Hubyar Sultan’ın yolunu yürütmeye talip olan Veli Baba; “artık Hubyar Sultan evlatları – Dedeleri II. Mahmut’un asimilasyonlarına boyun eğdiler, Hubyar Sultan’ın yolunu ben yürüteceğim” diyerek yola çıktığından sonra…

Anşa Bacı Kimdir?

Anşa Bacı Kimdir? Gerek Beydili Sıraç Türkmenleri gerek Hubyar Ocağı tarihi gerek se de Alevi tarihi açısından önemli bir şahsiyettir Anşa Bacı. Yaşadığı dönem, ailesi, çocukları, soyu, yaşamı çokça tartışılan, konuşulan bir kadındır Anşa Bacı….

Hubyar Sultan Türbesi üzerindeki sancak kime ait?

Hubyar Sultan Türbesi üzerindeki sancak kime ait? Hubyar Sultan Tekkesi içerisinde Hubyar Sultan’ın türbesi bulunmaktadır. Türbe içerisinde Hubyar Sultan’ın sırlandığı yer de bulunmaktadır. Hubyar Sultan Türbesinin 1955 yılında tamir ve bakımını yapan Işvanlı Veli Usta…

Hubyar Tekkesini özelleştirme davası sonuçlandı

Hubyar Tekkesini özelleştirme davası sonuçlandı Tokat Almus Hubyar Köyünde bulunan ve Hubyar Ocağının merkezi olan Hubyar Sultan Dergahının Türbe ve müştemilatlarıyla kapladığı alanın tapusunu özel mülk haline dönüştürmek amacıyla açılan dava sonuçlandı. Türbenin bakıcılığını yürüten…

Hubyar Sultan’ın eşi Yalıncak kızı Gönül Ana

Hubyar Sultan’ın eşi Yalıncak kızı Gönül Ana Hubyar Sultan’ın yaşamıyla ilgili epeyce bilgi sahibi olduğumuz halde eşi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. Tabi ki bunun nedeni Osmanlı’nın kadınlarla ilgili herhangi bir kayıt tutmamasından…

Ters Kenan kimdir, kimlere neden ters Kenan denir?

Ters Kenan kimdir, kimlere neden ters Kenan denir? Hubyar Köyünde aileler Hubyar Sultan’ın torunlarını baz alarak isimlendirilmektedirler. Hubyar Sultan’ın torunları Kenan Şeyh, Saçlı Ali, Hüseyin Abdal bu belirlemedeki ve ailelerin isimlendirilmelerindeki başlangıç noktasıdır. Hubyar Sultan’ın…

Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa

Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa Hubyar Sultan’ın iki kardeşinin bulunduğunu ve Hubyar Köyüne Hubyar Sultan ile birlikte iki kardeşinin de yerleştiğini ancak kardeşlerden Mustafa’nın evlenmeden yaşamını yitirdiğini o tarihte köyde Hubyar oğlu Mustafa, Ali oğlu…