Category: Hubyar-Sıraç

Hubyar Ocağı, Hubyar Sultan, Anşabacılılar, Sıraçlar ve Hubyar Köyü ile ilgli Ali Kenanoğlu’na ait araştırma yazıları

Aşa Bacı’yı kimler şikâyet etti?

(Güncellendi) Aşa Bacı’yı kimler şikâyet etti? Daha evvelki yazılarımızda Anşa Bacıyı şikayet edenlerin Zile İğdir ve Ağılcık köylülerinin olduklarını yazıp bu şikayetle Hubyar Dedelerinin bir alakası olmadığını yazmıştık. Ancak 27 Haziran 1887 tarihli belgedeki bir…

15 – 20 Aralık arası Almanya’dayız.. .

15 – 20 Aralık arası Almanya’dayız.. . Hubyar – Sıraç Alevileri muhabbet cemlerine katılmak üzere 15 – 19 Aralık 2016 tarihleri arasında Hamburg – Hannover – Kiel ve Bremen’de düzenlenecek olan muhabbet Cemleri ve Panellere…

1562 yılında kurulan Hubyar Vakfı

1562 yılında kurulan Hubyar Vakfı Hubyar Sultan 1527 – 1533 yılları arasındaki yürüttüğü Celali isyanları sonrasında bugünkü Hubyar Köyüne yerleştikten sonra Zaviyesini – Tekkesini, Ocağını kurmuş ve Kurduğu Tekkede taliplerinin hizmetlerini yürütmeye başlamıştır. Hubyar Sultan…

Hubyar Ocağındaki Şecere

Hubyar Ocağındaki Şecere[1] Alevi Ocaklarındaki Secereler yani soy kütükleri hayli tartışma konusu olan belgelerdendir.  Bazı Ocaklarda aile şeceresinin kimde olduğu o ailedeki hiyarerşiyi dahi belirlemektedir. Alevi Ocaklarındaki Şecereler “Seyyitlik” [2] amacıyla verilmiş şecerelerdir. Bu şecereler…

Anşa Bacı ve Veli Baba’ya atılan iftiralar

Anşa Bacı ve Veli Baba’ya atılan iftiralar Hubyar Sultan’ın yolunu yürütmeye talip olan Veli Baba; “artık Hubyar Sultan evlatları – Dedeleri II. Mahmut’un asimilasyonlarına boyun eğdiler, Hubyar Sultan’ın yolunu ben yürüteceğim” diyerek yola çıktığından sonra…

Anşa Bacı Kimdir?

Anşa Bacı Kimdir? Gerek Beydili Sıraç Türkmenleri gerek Hubyar Ocağı tarihi gerek se de Alevi tarihi açısından önemli bir şahsiyettir Anşa Bacı. Yaşadığı dönem, ailesi, çocukları, soyu, yaşamı çokça tartışılan, konuşulan bir kadındır Anşa Bacı….

Hubyar Sultan Türbesi üzerindeki sancak kime ait?

Hubyar Sultan Türbesi üzerindeki sancak kime ait? Hubyar Sultan Tekkesi içerisinde Hubyar Sultan’ın türbesi bulunmaktadır. Türbe içerisinde Hubyar Sultan’ın sırlandığı yer de bulunmaktadır. Hubyar Sultan Türbesinin 1955 yılında tamir ve bakımını yapan Işvanlı Veli Usta…

Hubyar Tekkesini özelleştirme davası sonuçlandı

Hubyar Tekkesini özelleştirme davası sonuçlandı Tokat Almus Hubyar Köyünde bulunan ve Hubyar Ocağının merkezi olan Hubyar Sultan Dergahının Türbe ve müştemilatlarıyla kapladığı alanın tapusunu özel mülk haline dönüştürmek amacıyla açılan dava sonuçlandı. Türbenin bakıcılığını yürüten…