Category: Hubyar-Sıraç

Hubyar Ocağı, Hubyar Sultan, Anşabacılılar, Sıraçlar ve Hubyar Köyü ile ilgli Ali Kenanoğlu’na ait araştırma yazıları

Kenanoğlu Derdiyar Dede

Kenanoğlu Derdiyar Dede Hubyar Ocağının 4.postnişinidir. Hubyar Sultan’ın torunu Postnişin – Tekke Şeyhi Kenan Dedenin oğludur. Derdiyar ne demektir; isim olarak Derdi – yar kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu da Yâr insanı, gönül insanı anlamına gelmektedir….

Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Dede

Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Dede Hubyar Sultan’ın soyunun oğlu Mustafa’dan devam ettiğini “Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa”[1] isimli yazımızda ifade etmiştik. Hubyar Sultan oğlu Mustafa’nın Kenan, Ali, Hüseyin ve Buynat isminde dört oğlu olduğunu da…

Anşa Bacının sürgün Karârı

Anşa Bacının sürgün Karârı Anşa Bacının büyük oğulları Hüseyin ve Ali ile Damadı İbrahim 13 Haziran 1887 Tarihinde köylerinden alınarak yargılanmak üzere Tokat Merkez’e götürülmüşleridir. Akabinde yargılama başlanmış ve ifadeleri alınmıştır. Bu esnada da soruşturma…

Ali Baba kimin musahibi?

Ali Baba kimin musahibi? Ali Baba, Pir Sultan Abdal’ın mı, Hubyar Sultan’ın mı musahibidir? Musahiplik Alevi inancında yol kardeşliği demektir. İki aile bir birleriyle yol kardeşi olurlar ve bir birlerine karşı sorumludurlar. Maddi ve manevi…

Kenanoğulları sülalesi soy şeceresi

Kenanoğulları sülalesi soy şeceresi Hubyar Ocağı Hubyar Sultan’ın soyundan gelen kişilerce devam etmiş ve Ocağın inançsal hizmetleri bu soydan gelen kişilerce yürütülmüş ve yürütülmeye de devam etmektedir. Hubyar Sultan’ın oğlu Mustafa’nın; Kenan, Ali, Hüseyin ve…

Bizim Zübük!

Bizim Zübük! Bu yazı bizim zübüklere ve çakallara atfen tarihe bir not düşmek üzere yazılmıştır. Bu yazıyı birkaç kez değiştirdim, hafiflettim, aileme gösterdim; gerek yok dediler. Ama ben biliyorum ki bazen yazılan yazılar, söylenen sözler,…

Hubyar – Sıraç Toplumu sözlüğü

Hubyar – Sıraç Alevilerinde kullanılan kelimeler tarafımızdan derlenip sözlük haline getirilmektedir. Gördüğün eksiklikleri olmayan kelime ve deyimleri tarafımıza iletmenizi rica ediyoruz. SÖZLÜK Abu: Yaşlı kadınlara hitap şekli . Ağmak: Yükselmek, çıkmak Ahpun: havyan gübresi. Al:…

Hubyar Tekkesi Postnişinleri

İlk dönem Hubyar Tekkesi Postnişinleri Hubyar Sultan’ın alt soyu Daha önceki yazılarımızdan “Hubyar Sultan’ın üst soyu” [1]   başlıklı yazımızda Hubyar Sultan’ın kardeşlerini, amcalarını, dedelerini, atalarını yazmıştık. “Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa” [2] isimli yazımızda da…

Hubyar Tekkesinin iki defa yıkılması

Hubyar Tekkesinin iki defa yıkılması Hubyar Sultan’ın 1554 tarihlerinde kurduğu zaviye daha sonraları Tekke’ye dönüşmüş ve Hubyar Ocağının merkezi olarak Alevi inancına hizmet vermeye başlamıştır. Hubyar Tekkesi bir taraftan Ocak Merkezi özelliğini yerine getirirken diğer…

Hubyar Vakfı arazilerinin sınırları

Hubyar Vakfı arazilerinin sınırları Hubyar Sultan’ın Celali isyanları sonrasında Değeryerden ayrılıp Hubyar Köyüne yerleşip burada Tekke kurmasından sonra 1562 yılında Hubyar Tekkesi resmi olarak tanınış ve Hubyar Vakfı kurulmuştur.[1] Hubyar Vakfı kurulduktan sonra Hubyar Köyü…