Category: Hubyar-Sıraç

Hubyar Ocağı, Hubyar Sultan, Anşabacılılar, Sıraçlar ve Hubyar Köyü ile ilgli Ali Kenanoğlu’na ait araştırma yazıları

Hubyar Tekkesi havadan çekim

Hubyar Köyü, Hubyar Tekkesinin drone ile havadan yapılan ilk çekim görüntüleri Çekimi yapan Bafralı Turgut Sivaslı’ya teşekkür ederiz. alikenanoglu.net

Alevilikte Görgü cemi (Hubyar Ocağı erkanı örneği)

HUBYAR ERKANINDA GÖRGÜ CEMİ[1] (Birlik Cemi) Görgü Cemi genelde yılda bir kez yapılır. Amacı, toplumdaki dirlik, düzen ve birliğin sağlanmasıdır. Bu amaçla dede, canları Alevi yolu ve ikrarı üzerine sorgular. Alevi inancına uymayan davranışlarda bulunan…

Mehdililerin atası Saçlı Ali Dede

Mehdililerin atası Saçlı Ali Dede Hubyar Ocağı sülalesi 3 kardeşten çoğalmıştır. Bunlar Kenan, Ali ve Hüseyin’dir. Bu üç kardeş Hubyar Sultan’ın torunudur. Yani Hubyar Sultan’ın tek oğlu olan Mustafa’nın çocuklarıdır. Elimizdeki Belgelerde Mustafa’nın çocuklarının Kenan,…

Hubyar Ocağı 5. Postnişini Derdiyar oğlu Ali

Hubyar Ocağı 5. Postnişini Derdiyar oğlu Ali Hubyar Ocağı kurucusu Hubyar Sultan’dan sonra oğlu Mustafa, Mustafa’dan sonra oğlu Kenan, Kenan’dan sonra oğlu Derdiyar Tekkenin Şeyhi, Ocağın postnişini olmuştur. Kenan oğlu Derdiyar’ın 1619 yılında hakka yürümesinden…

Kenanoğlu Derdiyar Dede

Kenanoğlu Derdiyar Dede Hubyar Ocağının 4.postnişinidir. Hubyar Sultan’ın torunu Postnişin – Tekke Şeyhi Kenan Dedenin oğludur. Derdiyar ne demektir; isim olarak Derdi – yar kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu da Yâr insanı, gönül insanı anlamına gelmektedir….

Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Dede

Hubyar Sultan’ın torunu Kenan Dede Hubyar Sultan’ın soyunun oğlu Mustafa’dan devam ettiğini “Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa”[1] isimli yazımızda ifade etmiştik. Hubyar Sultan oğlu Mustafa’nın Kenan, Ali, Hüseyin ve Buynat isminde dört oğlu olduğunu da…

Anşa Bacının sürgün Karârı

Anşa Bacının sürgün Karârı Anşa Bacının büyük oğulları Hüseyin ve Ali ile Damadı İbrahim 13 Haziran 1887 Tarihinde köylerinden alınarak yargılanmak üzere Tokat Merkez’e götürülmüşleridir. Akabinde yargılama başlanmış ve ifadeleri alınmıştır. Bu esnada da soruşturma…

Ali Baba kimin musahibi?

Ali Baba kimin musahibi? Ali Baba, Pir Sultan Abdal’ın mı, Hubyar Sultan’ın mı musahibidir? Musahiplik Alevi inancında yol kardeşliği demektir. İki aile bir birleriyle yol kardeşi olurlar ve bir birlerine karşı sorumludurlar. Maddi ve manevi…

Kenanoğulları sülalesi soy şeceresi

Kenanoğulları sülalesi soy şeceresi Hubyar Ocağı Hubyar Sultan’ın soyundan gelen kişilerce devam etmiş ve Ocağın inançsal hizmetleri bu soydan gelen kişilerce yürütülmüş ve yürütülmeye de devam etmektedir. Hubyar Sultan’ın oğlu Mustafa’nın; Kenan, Ali, Hüseyin ve…